Triggerpoints en zelftherapie ‘ van klacht tot kracht’

Behandeling van pijn en andere klachten volgens de methode Clair Davies.


Oorzaak en gevolg: velen denken dat de oorzaak van een klacht ligt op de plek waar de pijn is. De pijn trekt de aandacht en vaak kijkt men niet verder, waardoor de oorzaak niet wordt achterhaald. Kenmerkend voor een triggerpoint is dat het niet alleen pijn kan veroorzaken op de plek zelf, maar ook op andere plaatsen. Bij ieder triggerpoint komt deze afgeleide pijn telkens voor in karakteristieke patronen.

Zo kan bv spanningshoofdpijn worden veroorzaakt door triggerpoints in spieren en de hals. Pijn in de onderrug kan voortkomen uit de billen, de buikspieren en zelf de kuiten. De oorzaak moet dus niet alleen worden gezocht op de plaats waar het pijn doet. Dit verklaart ook waarom andere behandelmethoden niet altijd het gewenste resultaat geven.

Ontstaan van triggerpoints

De oorzaak ligt veelal in verkeerd gebruik van spieren, zoals kan gebeuren bij:

  • (te) zware inspanning
  • verkeerde (werk)houding
  • acuut trauma (val of ongeluk)
  • inactiviteit (gips, brace etc.)
  • stress

Ook pijnvermijdingsgedrag, om een pijnlijke spier te ontzien, kan triggerpoints veroorzaken. Ze ontstaan dan in spieren die de taak van de verzwakte spier overnemen. Zo vormt zicht een keten van verstoringen, waarbij hele ledematen of zelfs een hele lichaamszijde betrokken kan raken. Naast deze oorzaken kunnen factoren als knellende kleding, ongezonde voeding, ziekte en slaapgebrek eenmaal ontstane triggerpoints en hun klachten in stand houden.

De behandeling van triggerpoints

Klachten die door triggerpoints worden veroorzaakt, zijn vaak goed te behandelen. Tijdens het onderzoek wordt vastgesteld of er triggerpoints in de spieren zijn en of deze de klachten veroorzaken. Hierbij is het van belang om te ontdekken hoe ze zijn ontstaan, en door welke factoren ze in stand worden gehouden. De therapie is erop gericht de triggerpoints te deactiveren (uit te schakelen), zodat de spier tot rust kan komen en de klacht kan verminderen.

Het aantal behandelingen

Het is moeilijk aan te geven hoe lang een behandeltraject duurt, omdat het ene triggerpoint meer tijd vergt dan het andere. Daarbij spelen de factoren een rol die de triggerpoints hebben doen ontstaan en die ze laten voortbestaan.

Over het algemeen zijn recent ontstane triggerpoints gemakkelijk te deactiveren dan reeds lang bestaande. Bij het laatste is vaak een keten van triggerpoints ontstaan, wat meer behandelingen kan vergen.

Heeft u last?

  • Van kuitkramp, tintelingen in de handen, of klachten die doen denken aan hernia, een tenniselleboog of rsi?
  • Voelen bepaalde spieren stijf aan en is het pijnlijk als u erop drukt?
  • Maakt u voor u beroep of sport vaak dezelfde beweging die steeds meer pijn gaat doen of heeft u jaren last van dezelfde pijnklachten?

Grote kans dan u last heeft van triggerpoints.

Bij het behandelen van triggerpoints wordt u actief betrokken. De therapie is het meest effectief als de triggerpoints vaak kort worden behandeld. Zelfbehandeling maakt daarom deel uit van de therapie. De methode is eenvoudig, thuis of op kantoor toe te passen en kost hooguit een paar minuten per keer.

Zo neemt u uw gezondheid mede in eigen hand en komt u ‘van klacht naar kracht’.

Bij triggerpointmassage wordt de spier actief geholpen om weer te ontspannen. Hierdoor kunnen afvalstoffen afvloeien, waardoor zuurstof en voedingsstoffen weer hun werk kunnen doen.

U zult, na instructie, in staat zijn de zelfbehandeling uit te voeren.