Reflexzonetherapie

De werking van reflexzonetherapie is, net als bij acupunctuur, dat de energiebanen (meridianen) beïnvloed worden.

Tijdens een reflexologiebehandeling zien we dat de doorbloeding en het algeheel functioneren van één of meerdere organen toeneemt of verbetert. Spanningen binnen bepaalde gebieden worden verminderd, terwijl het lijkt alsof bestaande blokkades geheel of gedeeltelijk worden doorbroken. Juist deze blokkades zijn vaak de oorzaak van lichamelijke en soms ook geestelijke klachten. Zo’n blokkade leidt op zichzelf al tot een verstoring van het evenwicht in het lichaam. Wordt het geblokkeerde punt in het lichaam met behulp van reflexologie gemasseerd, dan vermindert of verdwijnt de blokkade meestal en kan het betreffende orgaan beter functioneren.

Reflexzonetherapie kan zowel bij gezonde als bij zieke personen worden toegepast. Bij zieken kunnen we een direct zichtbare invloed op de aandoening uitoefenen, terwijl bij een gezonde persoon de werking van een orgaan verbetert of verstevigd kan worden.

PIjn is bij reflexzonetherapie een belangrijk fenomeen. Ten eerste proberen we dmv de therapie de pijnklachten te bestrijden, maar nooit zonder daarbij tegelijkertijd ook de pijnveroorzakende ziekte aan te pakken. We zien pijn niet als ziekte, maar als symptoom.

Reflexzonetherapie kun je op 2 manieren uitvoeren: de symptomatische aanpak en de causale aanpak.

Bij de symptomatische aanpak behandel je bij iemand met hoofdpijn alleen de hersenreflexzones en spreken we van een directe benadering.

Bij de causale benadering behandelen we iemand met hoofdpijn niet alleen de hersenreflexzones maar ook de leverreflexzones en de reflexzones van de darmen en van de bijholten waardoor het resultaat over het algemeen veel beter is dan bij de symptomatische benadering. Ik behandel altijd met de causale behandeling.

Tijdens de behandeling wordt met de duim een lichte druk op het reflexpunt uitgeoefend en wordt soms ook een licht draaiende beweging gemaakt. De druk wordt indien nodig telkens iets vergroot. Het is aan te bevelen de behandeling 2 x per week uit te voeren. Desgewenst kunt u de behandeling, na uitleg, dagelijks bij uzelf toepassen.

Handreflexologie

Op de handen bevinden zich reflexpunten die corresponderen met alle organen en delen van het lichaam en bijna evenveel reflexpunten als op de voeten. De keuze voor hand- of voetreflexologie is vaak heel individueel.

Aan de hand van de klachten en onderzoek wordt bepaald welke zones er behandeld gaan worden. Dit zijn vaak meerdere zones. Bij bv maagzuurklachten behandeld men niet alleen de maagreflexzones ter verbetering van de voorvertering, de maagingangreflexzones ter verbetering van het functioneren van de sluitspier van de maagingang, maar ook de zonnevlecht- en middenrifreflexzones voor het beter en rustiger functioneren van de stofwisselingsorganen in de buik.

Voetreflexologie

Op de voet bevinden zich, net als op de hand, reflexpunten. Veel zaken die voor de hand-reflexologische behandeling gelden, gaan ook op voor de behandeling met voetreflexmassage.

Voetreflexologie heeft echter een wat sterker effect dan handreflexologie, omdat de handen iets minder gevoelig zijn voor massageprikkels. Tevens heb ik, als behandelaar, meer referentiepunten. Ik kan, in tegenstelling tot de hand, uit de voet meer halen door te kijken naar de vorm, eelt, kloven, droogheid, kleur en geur. Met deze gegevens en aan de hand van de aangegeven klachten worden de te behandelen reflexzones bepaald.

Voetreflexmassage is wellicht wel iets lastiger bij uzelf toe te passen omdat men wel een beetje lenig moet zijn en in ieder geval je voet zonder veel moeite zover kunt brengen dat je deze op het andere bovenbeen kunt laten rusten.

Auriculotherapie/ oorreflexzonemassage

"De oorschelp is het reflexgebied van het centrale zenuwstelsel. Door acties op de oorschelp is men in staat veranderingen in het functioneren van het centrale zenuwstelsel te veranderen".

Ton van Gelder (1943- 2005)

Het basisprincipe van auriculotherapie is dat elk lichaamsdeel, elk orgaan en elke functie een overeenkomstige reflexzone heeft in de oorschelp.

Daardoor kan het ingezet worden bij uiteenlopende klachten. De meest behandelde klachten zijn pijnreducerende klachten maar ook bij stress, slaapstoornissen, depressie en verslavingsziekten kan het uitkomst bieden. Bij auriculotherapie wordt op een bepaald punt van de meridiaan invloed uitgeoefend door middel van het inbrengen van één of meer naaldjes. Ook kunnen er, bv bij verslavingen, verblijfnaaldjes gezet worden. Deze blijven gemiddeld een week zitten.

Bij oorreflexologie gaat men hetzelfde te werk als bij hand- en voetreflexologie. Ook op het oor bevinden zich reflexpunten die corresponderen met alle organen. Hier gaan we echter, in tegenstelling tot auriculotherapie, met de duim en wijsvinger alle reflexpunten behandelen. Wanneer op een bepaald punt wordt gedrukt en een pijnlijke reflex in het oor ontstaat zal in de meeste gevallen het corresponderende orgaan of orgaanstelsel niet in orde zijn en dus behandeld moeten worden. Oorreflexologie wordt op beide oren tegelijk uitgevoerd.

Acupressuur

De werking van acupressuur berust op nagenoeg hetzelfde principe als acupuntuur en vele andere oosterse geneeswijze. Men gaat ervan uit dat het harmonisch functioneren van lichamelijke en/of psychische mechanismen verstoord is en dat daardoor blokkades en storingen optreden in spieren, de zenuwen en de organen.

Het lichaam is in feite één groot informatiestelsel, waarbij tussen alle delen voortdurend gegevens worden uitgewisseld. Doet zich ergens een storing voor in de informatie-uitwisseling, dan kunnen er bepaalde reacties optreden zoals een warmte- of kougevoel, slapte, kramp of verstijving. maar ook bv een pijngevoeligheid.

Wanneer je nu gebruik maakt van de druktechnieken van acupressuur keer je het proces van geblokkeerd raken van de energiestromen in het lichaam in feite om. Je geeft impulsen om het lichaam in een normale staat terug te brengen en de natuurlijke processen weer op gang te laten komen.

De acupressuurpunten, die over het hele lichaam verdeeld zijn, corresponderen met bloedvaten, spieren, beenderen, lymfvaten, zenuwen, klieren en vele organen. Je kunt dit vergelijken met de reflexpunten op de handen, voeten en oren.

Pijnstilling vormt een belangrijk onderdeel van de acupressuurbehandeling. Door het opheffen van de blokkades neemt de pijn in de meeste gevallen direct al af.

Reacties op en na een reflexologische behandeling

In veel gevallen krijgt men op de behandeling een reactie. Die reactie is eigenlijk ook heel gewenst, want dit geeft aan dat je dmv de reflexzones contact hebt gemaakt met het daaraan gekoppelde orgaan of orgaanstelsel.

Enkele uren na de behandeling kunnen er bepaalde reacties optreden, maar soms treedt de reactie pas na enkele dagen op. U kunt bv bemerken dat de ontlasting wat dunner is, u wat meer plast en dat de urine een sterkere geur heeft. In enkele gevallen zie je ook dat er een lichte vorm van huiduitslag optreedt, omdat ook via de huid afvalstoffen worden uitgescheiden.Praktijk in totaalverzorging