U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Ayurveda

 

 

 

 

 

Ayurveda is een oud geneeskundig- en gezondheidssysteem dat zo’n vijf duizend jaar geleden op schrift werd gesteld. Het is een holistisch systeem afkomstig uit India. 

Ayur betekend leven en Veda betekent kennis. Het doel is zowel ziekten genezen als ziekten te voorkomen. We kunnen spreken van een preventieve gezondheidszorg, maar dan wel binnen en holistisch perspectief: lichaam en geest spelen beide een rol. De nadruk ligt op een natuurlijke, gezonde balans in ieders leven. 

Ayurveda gaat ervan uit dat voeding en leefstijl de beste geneesmiddelen en remedies zijn. We worden of zijn wat we doen en hoe we denken. Lichaam en geest zijn voortdurend met elkaar in interactie en kunnen elkaar wederzijds beinvloeden en uitgangspunt bij ayurveda is dan ook dat men het als eenheid beschouwd en als eenheid moet worden behandeld. Met name de klieren en systemen die hormonen produceren, spelen in het lichaam een belangrijke rol als brug tussen het emotioneel-mentale enerzijds en het lichamelijke anderzijds. 

 Dosha’s: binnen ayurveda spelen de begrippen balans en disbalans dus een belangrijke rol. Men gaat er van uit dat een disbalans de uiteindelijke oorzaak is van iedere gemanifesteerde ziekte. Men maakt gebruik van 3 abstracte begrippen, de dosha’s. In de fysiologie vertegen-woordigen ze de volgende functies:

 Vata: beweging (zenuwfuncties en motoriek)

Pitta: transformatie (metabolisme)

Kapha: cohesie (weefsels en gewrichten)

 Deze 3 functies zijn zeer fundamenteel en op alle niveaus van het organisme te herkennen. Ze zijn aanwezig op het niveau van cellen, weefsels, organen en ook fysiologische processen, als ook op het niveau van het functioneren in relatie met de omgeving. Een juist evenwicht tussen deze 3 functies is belangrijk voor een goede gezondheid. Als een van deze functies in overmaat aanwezig is, betekent die een onevenwichtigheid in het lichamelijk functioneren. Kleine verstoringen maken zich in eerste instantie kenbaar door een ongemak. Dit ongemak wijst op een toename van een of meer dosha’s. Een lang aanhoudende verstoring leidt op den duur tot ziekte. Bij ayurveda zijn alle vormen van therapie (massages, voeding, kruiden) erop gericht, de verstoring in de dosha’s te corrigeren en zo de gezondheid te herstellen.

Constitutie: een belangrijk uitgangspunt in de ayurveda is dat iedereen een eigen constitutie heeft, ook wel geboorteconstitutie genoemd. Deze geboorteconstitutie ontstaat bij de conceptie en is onlosmakelijk met de mens verbonden. Het drukt uit wie u in wezen bent, wie u van nature, vanaf uw geboorte bent. Deze constitutie laat zich in ayurveda uitdrukken met de termen: Vata, Pitta en Kapha. Veel mensen zijn een combinatie van 2 of 3 dosha’s. Indien deze dosha’s goed in balans zijn, verkeren wij in een goede, fysieke, emotionele en mentale gezondheid. 

Conditie: de conditie van de mens is niet datgene wat we bij onder geboorte hebben meegekregen., maar datgene wat we er zelf van maken. Het is onze wereldse natuur, ons lichaam, denken, voelen en bewustzijn. Veelal wijkt dat af van onze constitutie. De essentie van gezondheid volgens ayurveda: een mens is optimaal gezond wanneer zijn conditie overeen-stemt met zijn constitutie. 

Om gezond te leven is het dus van belang dat u weet wat uw constitutie is, ofwel wat uw oorspronkelijke dosha is. Want alleen dan kunt u uw levensstijl en uw voedingsgewoonte aanpassen aan wie u werkelijk bent. 

Zo kunnen bepaalde symptomen erop wijzen dat een van de dosha’s te veel in uw levensstijl aanwezig is. Heeft u bv te veel Vata, dan heeft u vaak last van een gebrekkige eetlust, stijfheid, slapeloosheid of bent u gevoelig voor pijn, angst en onzekerheid. Heeft u een Pitta-verhoging, dan zult u eerder last hebben van maagzuur, diarree, ontstekingen, stress, jaloezie, haat en boosheid. Ik vooral u te hoog, dan uit zich dat weer in klachten als een trage vertering, vettige stoelgang, zwaarte, misselijkheid, apathie, luiheid en depressie.

Ayurvedisch consult: bestaat uit een intake waarbij de constitutie en de conditie worden vastgesteld en besproken. Gevolgd door een abhyanga (massage). In dit gesprek zal o.a. uw gezondheid, uw leef- en eetgewoonten ter sprake komen. Aan de hans van de bevindingen ontvangt u een advies betreffende uw leefwijze/leefstijl. U kunt hier direct mee aan de slag.

Let wel: ayurveda dwingt u tot niets, ayurveda geeft adviezen. Kijk wat bij u past en wat in uw leefomstandigheden inpasbaar is. 

Vergoedingen

Een ayurvedisch consult wordt door de ziektenkostenverzekeraars gezien als natuurgeneeswijze of alternatieve behandelwijze en komt derhalve in aanmerking voor vergoeding indien u een aanvullende ziektenkostenverzekering heeft. Informeer bij uw zorgverzekeraar. Een verwijsbrief is niet nodig.

 

 1e Consult, intake en deelmassage  € 80,00
 Abhyanga, 45 min. deelmassage      € 47,50
 Abhyanga, 70 minuten      € 77,50
 Pizhichil, oliebegieting met inmasseren  € 72,50
 Ubtan, beh. met ayurvedische leem  € 72,50
 Voedingsadvies, alleen na 1e consult  € 57,50